• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація для батьків

Шановні батьки!!!

Для оформлення дитини

в заклад дошкільної освіти необхідно

директору закладу подати документи(передбачені п.6 Положення «Про дошкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами):

/Files/images/Рисунок2.gif

- заява батьків або законних представників дитини;

- копії паспортів батьків (1,2,11 сторінки);

- медична довідка про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

- свідоцтво про народження дитини та копія;

- для пільгових категорій копії документів які посвідчуть дану пільгу;

- заява про захист персональних даних.

Ми чекаємо на Вас та Ваших малят!!

Фрагмент з книги «5 шляхів до серцядитини»

Інодідітирозмовляютьмовою, яку нам, дорослим, важкозрозуміти. Цеможе бути їмлишезрозумілий сленг, але i нас – дорослих – також не завждирозуміютьдіти, тому що, розмовляючи з ними, ми не завждиможемовисловитисвої думки. Але щегipше, коли ми не завждиможемовиразитидитинісвоїпочуття i любов на зрозумілійїймові.

Чивмієтевиговорити на мовілюбові?

Кожнійдитинівластиворозумітилюбовбатьківпо-своєму. I якщо батьки знаютьцю «мову», дитинакращезрозумієїx.

Любовпотрібнакожнійдитині, інакшеїйніколи не стати повноцінноюдорослоюлюдиною. Любов – ценайнадійніший фундамент спокійногодитинства. Якщоцерозуміютьдорослі, дитинавиростає доброю i щедрою людиною.

Основнебатьківськезавдання – вироститизрілу та відповідальнулюдину. Але які б якостіви нерозвивали в дитині, головне – будувативиховання на любові.

Впевненість у любовіоточуючих.

Коли дитинавпевнена у любовіоточуючих, вона стаєбільшслухняною, допитливою. 3 цієївпевненостімалюкбересили, щобпротистоятитруднощам, з якимизустрічається. Цявпевненість для нього – як бензобак для автомобіля! Дитиназумієреалізуватисвоїздібностілише за умови, якщодорослі регулярно наповнюютьцієювпевненістюїїсерце. Як цьогодосягти? Звичайно, любов’ю. Проявлятисаме той спосібпроявулюбові, який є найбільшзрозумілим для дитини, знайтидлянеїіндивідуальний, особливий шлях вираженняпочуттів.

Батьківськалюбов повинна бути безумовною, аджесправжнялюбов умов не виставляє.Безумовналюбов – ценайвища форма любові! Адже ми любимо дитину просто за те, що вона є,незалежновід того, як вона поводить себе. Ми всіцерозуміємо, але іноді не відаємособізвітув тому, що нашу (батьківську) любовдітям доводиться завойовувати. Батьки люблятьдитину, але з поправкою: вона повинна добренавчатися i гарно себе поводити. I лише у цьомувипадку вона отримуєподарунки, привілеї тасхвалення. Звичайно, ми повиннінавчати i виховуватидитину.

Але спочаткунеобхіднонаповнитисерцедитинивпевненістю у нашійбезумовнійлюбові! I робитице треба регулярно, щобцявпевненість не випарувалась. Тоді у дитини не виникає страху, провини, вона буде відчувати, щопотрібна. Безумовнулюбовніщо не можепохитнути. Ми любимо дитину, навітьякщо вона некрасива i зірок з неба не дістає. Ми любимо її, якщо вона не виправдовує наших надій. I найважче – ми любимо її, щоб вона не зробила. Цене означає,що будь-якийвчинокдитини ми виправдовуємо. Цеозначає,що ми любимо дитину i показуємоїйце, навітьякщоїїповедінка не найкраща.

Спілкуючись з дітьми, необхідночастішенагадуватисобі:

1. Перед нами діти.

2. Вониповодять себе як діти.

3. Буває,щоїхняповедінкадіє нам на нерви.

4. Якщо ми виконуємосвої батьківськіобов’язки i любимо дітей, незважаючи на їxвитівки, вони, подорослішавши, виправляються.

5. Якщо вони повиннідогодитимені, щобзаслужитилюбов, якщо моя любовумовна, дітиїї невідчують. Тодівонигублятьвпевненість у собі й не здатні правильно оцінювативласнівчинки, а значить, не можутьконтролюватиїx, поводитисьбільшзріло.

6. Якщо перш, ніжзаслужитилюбов, вони повинні стати такими, якими ми хочемоїxбачити, вони станутьневпевненими у собі: «скільки не намагайся – вимогинадтовисокі». А в результаті – невпевненість, тривожність, занижена самооцінка та озлобленість.

7. Якщо ми любимо їx, не дивлячисьні на що, вони завждизможутьконтролювати свою поведінку й не піддаватисятривозі.

Найголовніше – ЛЮБИТИ!

Перші роки. Для немовляти молоко i ніжність – синоніми. Воно не розрізняютьтакіречі, як їжа талюбов. Без їжідитина не виживе, i без любовітакож. Якщодитина не знаєприхильності, вона помираєемоційно, вона не здатнажитиповноціннимжиттям. Майжеусідослідженнядоводять, щоемоційний фундамент закладаєтьсяпротягом перших півторароків. Особливо вагому роль тут відіграютьвзаєминидитини з матір’ю. Їжа, яка забезпечуємайбутнєемоційнездоров’я, це:

• дотик;

• ласкаві слова;

• ніжнаопіка.

Та дитинаросте. Вчитьсяходити, говорити, вона все більшеусвідомлює себе як особистість. Вона відокремлює себе відінших – є вона, є інші. Вона, як i раніше, залежитьвідматері, але теперрозуміє,що вона i мама – це не одне й тежсаме.

Дитинастає старшою i теперможелюбитибільш активно. Тепер вона не просто отримуєлюбов, вона моженанеївідповісти! Дитинаще не готова до самовіддачі. Вона по-дитячомуегоїстична. Але протягомнаступнихроківїїздатністьвиражатилюбовзросте. I якщодитина, як i раніше, відчуваєлюбов старших, все частіше вона буде ділитисясвоєю.

Підлітковийвік. Перехіднийвік сам по собі не загрозливий, але дитина, яка вступає в нього без впевненості у любовіоточуючих, особливо вразлива. Вона не готова зустрітися з такоюкількістю проблем. Діти, які не знали безумовноїлюбові, самотужкипривчаютьсядаватилюбов «по бартеру» – в обмін на щось. Вони дорослішають, стаютьпідлітками, в ідеаліоволодіваючи до того часу мистецтвомманіпулювання батьками. Доки такійдитинідогоджають, вона мила й привітна, любить батьків, але як тількищось не по її норову, вона перестаєлюбитиїх. У відповідь на це батьки, якітакож не вміютьлюбитибезумовно, позбавляютьдитинулюбовівзагалі. Погодьтеся – цепорочне коло, у результатіякогопідлітокстаєозлобленим i розчарованим.

Щобдитинавідчулавашулюбов, виповиннізнайтиособливий шлях до їїсерця i навчитисяпроявляти свою любов, виходячи з цього. Дітипо-різномувідчуваютьлюбов, але кожнадитинапотребуєїї. Існує 5 способів (основних), якимидітивиражаютьлюбов:

1) дотик;

2) слова заохочення;

3) час;

4) подарунки;

5) допомога.

Якщо в сім’їдекількадітей, то навряд мовиїхньоїлюбовіспівпадають. У дітейрізніхарактери, i любов вони сприймаютьпо-різному. 3 кожною дитиноюнеобхідноговорити на їїрідніймовілюбові. Але для того, щобуспішновпровадитиданий шлях, нам необхідноще раз підкреслитинеобхідністьбезумовноїлюбові до дитини. I важливопам’ятати, що до п’ятироків у дитининеможливовстановитилише один шлях до йогосерця.

Дотик - один ізнайважливішихпроявівлюбовілюдини. Уперші роки життядитининеобхідно, щобдорослі брали її на руки, обнімали, гладили по голівці, цілували, садовилиїїна колінатощо. Тактильна ласка однакововажлива як дляхлопчиків, так i для дівчаток. Тому, коли вивиражаєтесвоюлюбов за допомогоюніжнихдотиків, поцілунків, цимможнасказатинабагатобільше, ніж словами «Я тебе люблю».

Слова заохочення. Коли ми хвалимо дитину, ми дякуємоїй за те, що вона зробила, чогодосягла сама. Проте не треба хвалитидитинунадто часто тому, що слова втратятьусю силу i сенс. Пам’ятайте, щокожна похвала має бути обґрунтованою та щирою. У спілкуванні з дитиноюнамагайтесяговоритиспокійно i м’яко, навітьтоді, коли винезадоволені. Слідменшевимагативіддитини i частішепроситиїї: «Ти немігби…», «Можезробиш…», «Менібуло б приємно, коли ти…». Якщо у вас вирвалосягрубезауваження, слідвибачитися перед дитиною. Пам’ятайте, щопостійна критика шкодить їй; бо вона аж ніяк не є доказомбатьківськоїлюбові Кожного дня даруйте дитиніприємні слова підтримки, заохочення, схвалення, ласки, якісвідчитимуть про любов до неї.

Час - це ваш подарунокдитині. Ви ніби говорите: «Типотрібнамені, меніподобається бути з тобою». Інодідітироблятьпоганівчинкисаме з метою, щоб батьки звернули на них увагу: бути наказаним все ж краще, ніжбути забутим. Проводити час разом – значить віддатидитинісвоюувагусповна. Формисумісногопроведення часу в кожнійсім’їрізні: читанняказок, бесіда за сімейною вечерею, гра у футбол, ремонт машини, допомога на дачітощо. I як биви небулизайняті, хоча б кілька годин на тижденьподаруйте не лишехатнім справам, телевізору, іншимвласнимуподобанням, а в першу чергу – своїйдитині.

Подарунок - це символ любовітоді, коли дитинавідчуває,що батьки дійснотурбуються про неїБагатобатьківвикористовуютьподарунки, щобвідкупитисявіддитини. Діти, якіодержуютьтакіподарунки, починаютьдумати, нібилюбовможназамінитирізними речами. Тому пам’ятайте, що справа не в кількості. Не намагайтесявразитидитинуціною, розмірами i кількістюподарунків. Якщовихочетевіддячитидитині за послугу – це плата, якщонамагаєтесяпідкупитиїї – хабар. Справжнійподарунокдається не в обмін на щось, а просто так. Сюрпризами можуть бути тількиріздвяніподарунки та подарунки до дня народження. Іншіподарункикращевибирати з дітьми, особливо якщоцеодяг. Подарунки не обов’язковокупувати. Їхможназнаходити, робити самим. Подарункомможе стати все, щозавгодно: польовіквіти, камінчики, чудернацькоїформигілочки, пір’ячка, горішоктощо. Головне – придумати, як йогоподарувати.

Допомога. Материнство та батьківствобагато в чомуподібні до професій, i дуже нелегких. Можнасказати, щокожний з батьківнесевідповідальність за виконаннядовгострокового (принаймні до досягненнядитиною 18 років) контракту, щопередбачаєненормованийробочий день. Кожного дня дітизвертаються до вас ізрізноманітнимизапитаннями, проханнями. Завданнябатьків – почутиїx i відповісти на них. Якщо ми допомагаємодитині й робимоце з радістю, то душа їїнаповнюєтьсялюбов’ю. Якщо батьки буркотять i сварятьдитину, такадопомогаїї не радує.

Допомагатидітям – не означаєповністюобслуговуватиїx. Спочатку ми дійснобагаторобимо за них. Протепотім, коли вони підростуть, ми мусимонавчитиїхвсьому, щоб i вони допомагали нам.

На кожному етапірозвиткудитини ми використовуєморізні «мови» нашоїлюбові Тому для батьківважливо обрати саме ту «мову» (дотик, слова заохочення, час, подарунки, допомога), яка веде до серцядитини.

10 «золотих правил» вихованнящасливихдітей

Правило1. Не марнуйте часу дитини. У ранньомудитинствімозокнайкращесприймаєнове, накопичуєзнання. Пізнішеїхзасвоїтинабагатоважче Правило 2. Формуйте самоповагу. Необхіднорозвивати в дитинитакіздібності, прищеплюватитакінавички, котрі б вирізнялиїї з-поміжінших, викликали б повагуровесників і дорослих. Дітимають знати, щоуспіх, майбутнійдобробутзалежитьвід них самих. І ще: у кожноїдитинимає бути хороший друг. Батьки спрямовуютьцю дружбу і зміцнюютьїї.Правило 3. Навчітьдитинуспілкуватися. Є шість умов, за яких у дитинивиробляютьсякориснінавички: щиралюбов до батьків ( даєвідчуттязахищеності); приязнеставлення до навколишніх ( не лише до близьких та рідних); зовнішняпривабливість ( одяг, манери); можливістьспостерігатиправильнеспілкування ( поведінкабатьків, учителів, ровесників); високасамооцінка, а звідси – впевненість у собі; середній ( як мінімум) запас слів; вмінняпідтримуватирозмову. Правило 4. Пильнуйте, щобдитина не стала телеабокомп’ютереманом. Боцівидидіяльностігальмують в дітейрозвитоклівоїпівкулі головного мозку. А нею визначаєтьсярозвитокмови. Отже з часом у дитиниможутьвиникнутипроблеми у спілкуванні.Правило 5. Виховуйтевідповідальність, порядність. Не лишеповсякчаспояснюйте «щотаке добре, а що – погано», а йзакріплюйтегарнінавички, карайте за негіднівчинки. Прикладом повинні бути висамі. Правило 6. Навчітьдитинушануватисім’ю .Щобвироститиніжних і люблячихдітей, оточітьїхпіклуванням, ласкою з перших днівжиття. Дітимаютьбачити, щойдучинароботучиповертаючисьдодому, тато – мама цілуються – цесімейний ритуал. Правило 7. Живіть у хорошомуоточенні. Друзі, якихвиберутьсобівашідіти, впливатимуть на їхніморальніорієнтири, поведінку. Якщови живете на соціально – психологічномусмітнику, дітямважко бути вийти з нього, розповсюджуючипахощітроянд. Правило 8. Будьте вимогливими. Але не будьте тиранами. Розумними і слухнянимидітистають не відразу, на це треба витратити роки. Правили 9. Привчайтедитину до праці. Але без примусу. Подбайте, щобвонинабулитрудовихнавичок, подбайте, щобїхнєжиттябулозаповненецікавими і корисними справами.Правило 10. Не робіть за дітей те, щовониможутьзробитисамі. Нехай все перепробують, нехай навчаться на власнихпомилках.

Батькам на замітку

Ознаки емоційного комфорту дитини

під час її перебування в закладі дошкільної освіти

1. Бажання йти до дитячого садка.

2. Адекватний вияв емоцій дитиною, наявність позитивних емоцій, позитивна реакція на нові іграшки.

3. Здатність дитини адекватно й достатньо тривало відгукуватися на емоційні реакції оточуючих.

4. Висока комунікабельність дитини.

5. Висока пізнавальна діяльність та активність.

6. Активна ігрова діяльність.

7. Малюнки у світлих тонах.

8. Стабільність рухової активності – дитина рухлива.

9. Відсутність проблем з їжею та сном.

Головні правила для батьків

Ø Любіть свою дитину! Радійте з її присутності, сприймайте її такою, яка вона є, не ображайте, не підривайте упевненості в собі, не піддавайте несправедливому покаранню, не позбавляйте своєї довіри, постійно спілкуйтеся з нею.

Ø Прислухайтеся до своєї дитини, намагайтеся почути й зрозуміти її. Не обов’язково з точкою зору дитини, проте завдяки батьківській увазі до її проблеми дитина відчує свою значимість і людську гідність.

Ø Оберігайте свою дитину! Учіть її правилам збереження здоров’я. Захищайте від фізичних і душевних небезпек, жертвуючи задля цього власними інтересами та ризикуючи власним життям.

Ø Будьте взірцем для своєї дитини! Прищеплюйте повагу до традиційних гуманних цінностей і самі живіть згідно з ними.

Ø Розмовляйте з дитиною українською мовою! Грайтеся з нею. Приділяйте дитині якомога більше часу, спільно читаючи книжки, журнали, співаючи пісні, переглядаючи дитячі фільми, відвідуючи вистави, концерти, зоопарки, мандруючи рідним краєм.

Ø Працюйте зі своєю дитиною! Спрямовуйте її зусилля, коли вона допомагає вам (вдома, у саду, на городі).

Ø Сприяйте дитині в набутті життєвого досвіду – хай навіть не завжди безболісного, зате самостійного!

Ø Покажіть дитині можливості і межі людської свободи. Навчіть її стримувати нереальні та шкідливі бажання.

Ø Із розумінням ставтеся до міркувань та оцінок дитини, на які вона здатна у своєму віці, відповідно до рівня свого розвитку й життєвого досвіду.

Ø Спонукайте дитину до переживань, які матимуть цінність спогадів. Нехай враження від материнської й батьківської любові, від щасливого дитинства зігрівають її на все життя!

Ø Вирішуйте справи спільно з дитиною або ж надавайте їй можливість приймати самостійні рішення: дитина охочіше підкорюється тим правилам, які встановила сама. При цьому ми не заперечуємо, що певні рішення можуть приймати лише батьки. Але нехай дитина матиме право вибору, щоб рости самостійною.

Ø Не осмикуйте дитину зопалу. Зупиніться й проаналізуйте, чому вона чинить саме так, а не інакше, і про що це свідчить.

Ø Подумайте, у чому полягає складність ситуації, в яку потрапила дитина? Чим ви можете допомогти їй у конкретній ситуації?

Ø Не соромтеся демонструвати дитині свою любов. Нехай зрозуміє, що ви любитимете її за будь-яких обставин.


Кiлькiсть переглядiв: 415

Коментарi